גור אריה
גורי האריות חשופים לסכנות רבות, במיוחד לאחר לידתם, כשהם קטנים ואינם יודעים כיצד להגן על עצמם כאשר אמם הלביאה יוצאת לצוד הם נשארים לבדם לפרקי זמן ארוכים. לאחר שהם מתחזקים חוזרים הגורים ללהקה שם הם מוגנים ע”י יתר חברי הלהקה והלביאה האם יכולה לצאת ל”חופשת לידה”.